Seznam států podle vzniku

Seznam států světa podle data vzniku

Toto je seznam států světa podle vzniku, některá data však můžou být sporná nebo nejistá.
 

 Tabulka:

660 př. n. l. Japonsko (podle tradice založeno císařem Džimmuem)
221 př. n. l. Čína (sjednocena dynastií Čchin); 1. ledna 1912 (mandžuskou dynastii vystřídala republika); 1. října 1949 (vyhlášena Čínská lidová republika)
  Etiopie nejstarší nezávislý stát v Africe a jeden z nejstarších na světě - nejméně 2000 let
3. září 301 San Marino  
486 Francie (sjednocena Chlodvíkem)
852-855 České knížectví Vznik samostatného českého státu v 9. století, s prvním historicky doloženým knížetem Bořivojem I., v letech 1085-1092 (král Vratislav II.) a 1152-1172 (král Vladislav II.) se České země stávají přechodně královstvím, od roku 1212 se české země stávají královstvím se zaručením dědičnosti královského titulu (Zlatá bula sicilská), od roku 1918 Československá republika, od roku 1993 Česká republika.
  Velká Británie Anglie existovala jako sjednocená entita od 10. století; unie Anglie a Walesu vznikla 1284 Rhuddlanským statutem, byla formalizována 1536 (Act of Union); další Act of Union 1707 trvale spojil Anglii a Skotsko do Velké Británie; legislativní unie Velké Británie a Irska byla zavedena 1801 a přijala jméno Spojené království Velké Británie a Irska; anglo-irská smlouva z roku 1921 podložila dělení Irska; šest severních okresů zůstalo jako Severní Irsko součástí Spojeného království; současný název státu, Spojené království Velké Británie a Severního Irska, byl přijat 1927
  Dánsko v 10. století poprvé uspořádáno jako sjednocený stát; 1849 se stalo konstituční monarchií
1001 Maďarsko (sjednoceno králem Štěpánem I.)
1143 Portugalsko (Portugalské království); 5. října 1910 (vyhlášena nezávislá republika)
1156 Rakousko (založeno vévodství Rakousko); 12. listopadu 1918 (vyhlášena republika)
1212 České království Země Koruny české jsou od roku 1212 královstvím, dědičnost koruny a nedotknutelnost zemí, udělil králi Přemyslu Otakarovi I. v listině Zlatá bula sicilská, císař Svaté říše římské Fridrich II. Štaufský, za Přemyslovu věrnou pomoc
1238 Thajsko (datum založení podle tradice; nikdy nebylo kolonizováno)
1278 Andorra (vytvořena pod společnou správou francouzského vévody z Foix a španělského biskupa z Urgell)
1. srpna 1291 Švýcarsko (založení Švýcarské konfederace)
1419 Monako (počátek vlády rodu Grimaldiů)
2. ledna 1492 Španělsko na Pyrenejském poloostrově byla řada nezávislých království před muslimskou okupací, která začala počátkem 8. století a trvala téměř 700 let; malé zbytky křesťanů na severu začaly téměř ihned dobývat území zpět, tento proces vyvrcholil dobytím Granady 1492; touto událostí bylo dovršeno sjednocení několika království a tradičně se považuje za počátek moderního Španělska
6. června 1523 Švédsko (Gustav Vasa zvolen králem)
23. ledna 1579 Nizozemsko (severní provincie Dolních zemí uzavřely Utrechtskou unii a odtrhly se od Španělska; Španělsko uznalo jejich nezávislost až 1648)
1650 Omán (vyhnání Portugalců)
23. ledna 1719 Lichtenštejnsko (založeno knížectví Lichtenštejnsko); 12. července 1806 (nezávislost na Svaté říši římské)
1768 Nepál (sjednoceno Prithvi Narayan Shahem)
4. července 1776 Spojené státy americké (nezávislost na Velké Británii)
1. ledna 1804 Haiti (nezávislost na Francii)
20. července 1810 Kolumbie (nezávislost na Španělsku)
16. září 1810 Mexiko (nezávislost na Španělsku)
18. září 1810 Chile (nezávislost na Španělsku)
14. května 1811 Paraguay (nezávislost na Španělsku)
5. července 1811 Venezuela (nezávislost na Španělsku)
9. července 1816 Argentina (nezávislost na Španělsku)
28. července 1821 Peru (nezávislost na Španělsku)
15. září 1821 Nikaragua (nezávislost na Španělsku)
15. září 1821 Salvador (nezávislost na Španělsku)
15. září 1821 Kostarika (nezávislost na Španělsku)
15. září 1821 Guatemala (nezávislost na Španělsku)
15. září 1821 Honduras (nezávislost na Španělsku)
24. května 1822 Ekvádor (nezávislost na Španělsku)
7. září 1822 Brazílie (nezávislost na Portugalsku)
6. srpna 1825 Bolívie (nezávislost na Španělsku)
25. srpna 1825 Uruguay (nezávislost na Brazílii)
1829 Řecko (nezávislost na Osmanské říši)
4. října 1830 Belgie (provizorní vláda vyhlašuje nezávislost na Nizozemsku); 21. července 1831 (král Leopold I. nastupuje na trůn)
1839 Lucembursko (nezávislost na Nizozemsku)
27. února 1844 Dominikánská republika (nezávislost na Haiti)
26. července 1847 Libérie  
17. března 1861 Itálie (vyhlášeno Italské království; sjednocení dovršeno až 1870)
1. července 1867 Kanada (unie britských severoamerických kolonií); 11. prosince 1931 (uznána nezávislost)
18. ledna 1871 Německo (sjednocení Německého císařství); 1945 po 2. světové válce rozděleno do čtyř okupačních zón (britská, americká, sovětská a později ještě francouzská); Spolková republika Německo (SRN, Západní Německo) vyhlášena 23. května 1949 na území americké, britské a francouzské okupační zóny; Německá demokratická republika (NDR, Východní Německo) vyhlášena 7. října 1949 na území bývalé sovětské zóny; ke sjednocení Západního a Východního Německa došlo 3. října 1990; všechny čtyři mocnosti se formálně vzdaly práv 15. března 1991
9. května 1877 Rumunsko (vyhlášena nezávislost na Osmanské říši; nezávislost uznána 13. července 1878 Berlínskou smlouvou; království vyhlášeno 26. března 1881); 30. prosince 1947 (vyhlášena republika)
3. března 1878 Bulharsko (autonomní knížectví v rámci Osmanské říše); 22. září 1908 (úplná nezávislost na Osmanské říši)
12. června 1898 Filipíny (nezávislost na Španělsku)
1. ledna 1901 Austrálie (federace britských kolonií)
20. května 1902 Kuba (nezávislost na Španělsku 10. prosince 1898; spravována Spojenými státy od 1898 do 1902)
3. listopadu 1903 Panama (nezávislost na Kolumbii; nezávislou na Španělsku se stala 28. listopadu 1821)
7. června 1905 Norsko (Norsko prohlásilo unii se Švédskem za rozpuštěnou); 26. října 1905 (Švédsko uznalo konec unie)
26. září 1907 Nový Zéland (nezávislost na Velké Británii)
31. května 1910 Jihoafrická republika (nezávislost na Velké Británii); republika vyhlášena 1961 po referendu v říjnu 1960
28. listopadu 1912 Albánie (nezávislost na Osmanské říši)
6. prosince 1917 Finsko (nezávislost na Rusku)
28. října 1918 Československo (nezávislost na Rakousku-Uhersku)
11. listopadu 1918 Polsko (vyhlášena nezávislá republika, nezávislost na Rusku, Rakousku a Prusku)
1. prosince 1918 Island (stal se suverénním státem pod dánskou korunou); 17. června 1944 (nezávislost na Dánsku)
19. srpna 1919 Afghánistán (nezávislost na Velké Británii)
11. července 1921 Mongolsko (nezávislost na Číně)
6. prosince 1921 Irská republika (nezávislost na Velké Británii)
28. února 1922 Egypt (nezávislost na Velké Británii)
29. října 1923 Turecko (nástupnický stát Osmanské říše)
11. února 1929 Vatikán (nezávislost na Itálii); poznámka - tři smlouvy podepsané s Itálií 11. února 1929 potvrdily kromě jiného úplnou suverenitu Vatikánu a vymezily jeho území; nicméně původ Papežského státu, který se během let velmi měnil co do velikosti, lze sledovat až do 8. století
23. září 1932 Saúdská Arábie (sjednocení království)
3. října 1932 Irák (nezávislost na mandátu Společnosti národů, spravovaném Velkou Británií); poznámka - 28. června 2004 převedla prozatímní koaliční správa suverenitu na iráckou přechodnou vládu
22. listopadu 1943 Libanon (nezávislost na mandátu Společnosti národů, spravovaném Francií)
15. srpna 1945 Jižní Korea (nezávislost na Japonsku)
15. srpna 1945 Severní Korea (nezávislost na Japonsku)
17. srpna 1945 Indonésie (vyhlášena nezávislost); 27. prosince 1949 (Nizozemsko uznalo nezávislost Indonésie)
2. září 1945 Vietnam (nezávislost na Francii)
17. dubna 1946 Sýrie (nezávislost na mandátu Společnosti národů, spravovaném Francií)
25. května 1946 Jordánsko (nezávislost na mandátu Společnosti národů, spravovaném Velkou Británií)
14. srpna 1947 Pákistán (nezávislost na Velké Británii)
15. srpna 1947 Indie (nezávislost na Velké Británii)
4. ledna 1948 Myanmar (nezávislost na Velké Británii)
4. února 1948 Srí Lanka (nezávislost na Velké Británii)
14. května 1948 Izrael (nezávislost na mandátu Společnosti národů, spravovaném Velkou Británií)
19. července 1949 Laos (nezávislost na Francii)
8. srpna 1949 Bhútán (nezávislost na Indii)
24. prosince 1951 Libye (nezávislost na Itálii)
9. listopadu 1953 Kambodža (nezávislost na Francii)
1. ledna 1956 Súdán (nezávislost na Egyptu a Velké Británii)
2. března 1956 Maroko (nezávislost na Francii)
20. března 1956 Tunisko (nezávislost na Francii)
6. března 1957 Ghana (nezávislost na Velké Británii)
31. srpna 1957 Malajsie (nezávislost na Velké Británii)
2. října 1958 Guinea (nezávislost na Francii)
1. ledna 1960 Kamerun (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Francií)
4. dubna 1960 Senegal (nezávislost na Francii); poznámka - úplné nezávislosti dosáhl po rozpuštěnií federace s Mali 20. srpna 1960
27. dubna 1960 Togo (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Francií)
26. června 1960 Madagaskar (nezávislost na Francii)
30. června 1960 Demokratická republika Kongo (nezávislost na Belgii)
1. července 1960 Somálsko (sjednocení Britského Somalilandu, který získal nezávislost 26. června 1960, a italského Somalilandu, který získal nezávislost na mandátu OSN spravovaném Itálií 1. července 1960, vznikla Somálská republika)
1. srpna 1960 Benin (nezávislost na Francii)
5. srpna 1960 Burkina Faso (nezávislost na Francii)
7. srpna 1960 Pobřeží slonoviny (nezávislost na Francii)
11. srpna 1960 Čad (nezávislost na Francii)
13. srpna 1960 Středoafrická republika (nezávislost na Francii)
15. srpna 1960 Kongo (nezávislost na Francii)
16. srpna 1960 Kypr (nezávislost na Velké Británii); poznámka - turečtí Kypřané vyhlásili samosprávu 13. února 1975 a nezávislost 1983, ale uznalo je pouze Turecko
17. srpna 1960 Gabon (nezávislost na Francii)
22. září 1960 Mali (nezávislost na Francii)
1. října 1960 Nigérie (nezávislost na Velké Británii)
28. listopadu 1960 Mauritánie (nezávislost na Francii)
27. dubna 1961 Sierra Leone (nezávislost na Velké Británii)
19. června 1961 Kuvajt (nezávislost na Velké Británii)
1. ledna 1962 Samoa (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Novým Zélandem)
1. července 1962 Rwanda (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Belgií)
1. července 1962 Burundi (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Belgií)
5. července 1962 Alžírsko (nezávislost na Francii)
6. srpna 1962 Jamajka (nezávislost na Velké Británii)
31. srpna 1962 Trinidad a Tobago (nezávislost na Velké Británii)
12. prosince 1963 Keňa (nezávislost na Velké Británii)
26. dubna 1964 Tanzanie Tanganyika se osamostatnila 9. prosince 1961 (nezávislost na mandátu OSN spravovaném Velkou Británií); Zanzibar se osamostatnil 19. prosince 1963 (na Velké Británii); Tanganyika se sjednotila se Zanzibarem 26. dubna 1964 a vznikla Sjednocená republika Tanganyiky a Zanzibaru; 29. října 1964 se přejmenovala na Sjednocenou republiku Tanzanii
6. července 1964

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode