Časová pásma

Časové pásmo

Časové pásmo je ta část Země, která používá stejný standardní čas. Původně používali lidé sluneční čas, který má ovšem tu nevýhodu, že se liší od místa k místu. S rozvojem dopravy a komunikace byla tato nevýhoda stále výraznější, takže se postupem času přešlo na pásmový čas, kdy celá oblast Země, zhruba 15 ° kolem daného poledníku, používá stejný čas, který je určen svým posunem od UTC, koordinovaného světového času (většinou je posun určen celistvým počtem hodin, jsou však i výjimky).

Základním časovým pásmem je pásmo, ve kterém platí UTC a které se rozkládá kolem nultého poledníku, který prochází Královskou observatoří v Greenwichi (Londýn, Anglie). Z toho důvodu se pásmovému času odpovídajícímu UTC někdy říká Greenwichský čas (GMT, Greenwich Mean Time).

Mapa časových pásem

Ostatní časová pásma jsou popsána rozdílem počtu hodin, o které se v nich platný čas liší od UTC. Např. středoevropský čas (SEČ) je označen jako UTC+1, neboť je vzhledem k UTC posunut o hodinu napřed (tzn. ve chvíli, kdy je 12:00 UTC, je ve střední Evropě 13:00). Na západní polokouli je čas oproti UTC posunut zpět (např. v New Yorku, USA platí časové pásmo UTC-5), na východní polokouli platí čas, který je před UTC (např. v Tokiu, Japonsko je časové pásmo UTC+9).

Ideální časová pásma by se navzájem lišila o celý počet hodin, takže by Zemi rozdělila na přesné pruhy široké 15 °. To by však znamenalo, že státy, které procházejí hranicí takových teoretických pásem, by musely používat dvě časová pásma, jakkoli by byla jejich rozloha malá. Z praktických důvodů se proto stanovily takové tvary časových pásem, které se přizpůsobují hranicím států či jiných územních celků. Některá časová pásma pak používají čas, který se od UTC neliší o celý počet hodin, ale o půlhodiny, či dokonce čtvrthodiny.

Čas aktuálně platný na daném místě není dán pouze časovým pásmem, do kterého místo patří, ale také tím, jestli je v daném místě používán letní čas. Skutečná odchylka místně platného času od UTC se tedy může v průběhu roku měnit.

Pokud se po přičtení časovému rozdílu k UTC překročí půlnoc, změní se i datum platné na daném místě (např. pokud je pátek, 18:00 UTC, pak v pásmu UTC+8 je sobota, 02:00). Datum se mění též při překročení tzv. datové čáry, která prochází zhruba po 180. poledníku a která tvoří hranici mezi pásmy UTC+12 a UTC-12. Při překročení této čáry směrem na západ (což ovšem znamená ze západní polokoule na východní) se přechází z pásma UTC-12 do pásma UTC+12, takže platný čas se zvýší o 24 hodin, tzn. čas se nemění, ale datum se posune o jeden den vpřed. Při přechodu směrem na východ opačně.

Obsah

 

 Seznam časových pásem a příslušných území

V následujícím seznamu je u každého časového pásma uvedena odchylka od UTC, jednopísmenné označení používané námořníky (které lze pomocí hláskovací tabulky převést na jednoslovný název) a případná dále používaná označení časového pásma. U každého pásma je pak uveden seznam států či území, která pásmo používají. V seznamu jsou hvězdičkou (*) označena území, ve kterých se používá letní čas.

 UTC-12 Y

  • Pouze moře mezi 175 a 180 st. západní délky.

 UTC-11 X

 UTC-10 W, HST (Hawaii-Aleutian Standard Time)

 UTC-9:30 V*

 UTC-9 V, AKST (Alaska Standard Time)

 UTC-8 U, PST (Pacific Standard Time)

 UTC-7 T, MST (Mountain Standard Time)

 UTC-6 S, CST (Central Standard Time)

 UTC-5 R, EST (Eastern Standard Time)

 UTC-4:30, Q†

 UTC-4 Q, AST (Atlantic Standard Time)

 UTC-3:30 P*, NST (Newfoundland Standard Time)

 UTC-3 P

 UTC-2 O

 UTC-1 N

 UTC Z (Zulu), GMT (Greenwich Mean Time), WET (West European Time)

 UTC+1 A, SEČ (Středoevropský čas), CET (Central European Time)

 UTC+2 B, EET (East European Time)

 UTC+3 C, MSK (Moscow Time)

 UTC+3:30 C*

 UTC+4 D

 UTC+4:30 D*

 UTC+5 E

 UTC+5:30 E*, IST (Indian Standard Time)

 UTC+5:45 E‡

 UTC+6 F

 UTC+6:30 F*

 UTC+7 G

 UTC+8 H, AWST (Australian Western Standard Time)

 UTC+8:45 H‡

 UTC+9 I, JST (Japan Standard Time), KST (Korea Standard Time)

 UTC+9:30 I*, ACST (Australian Central Standard Time)

 UTC+10 K, AEST (Australian Eastern Standard Time)

 UTC+10:30 K*

 UTC+11 L

 UTC+11:30 L*

 UTC+12 M

UTC+13 M*

UTC+14 M†

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webu zdarma s WebnodeWebnode